Foto: Colourbox.com

Mange fejl i sager om merudgifter til børn

Det er ikke udsædvanligt, at der er fejl i sager om merudgifter til børn. Vi har lagt tallene frem, så du kan gå på opdagelse i dem.

11. feb. 2019

Det er ikke udsædvanligt, at der sker fejl i sager om merudgifter til børn efter servicelovens § 41. Det skrev vi om i Handicap-nyt nummer 1 2019, og vi har lagt tallene, som artiklen baserer sig på, frem her, så du selv kan dykke ned i dem og se, hvordan det står til i din kommune.

Tallene er gravet frem af medlem Peter Klitgaard, som er med i Handicap-nyts gravergruppe.

KLAGER/AFGØRELSER FORDELT PÅ KOMMUNER: AFGJORTE SAGER 2017

KLAGER/AFGØRELSER FORDELT PÅ KOMMUNER: AFGJORTE SAGER 2018

I Handicap-nyt skriver vi fejlagtigt, at merudgiftbestemmelsen er servicelovens § 141. Det er forkert, og der skulle have stået § 41. Vi beklager fejlen.

Tallene er fundet via Ankestyrelsens hjemmeside.

Seneste fra EKSTRA

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Folkemødet 2019: Region Hovedstaden har fokus på tilgængeligheden
15. jun. 2019

Folkemødet 2019: Region Hovedstaden har fokus på tilgængeligheden

Folkemøde 2019: Hjælpemidler er ikke en standardvare
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Hjælpemidler er ikke en standardvare

Folkemødet 2019: Beskæftigelsespolitik har taget pladsen for socialpolitikken - og det har haft store konsekvenser
14. jun. 2019

Folkemødet 2019: Beskæftigelsespolitik har taget pladsen for socialpolitikken - og det har haft store konsekvenser

Folkemødet 2019: Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap  – kun en halv sejr!
14. jun. 2019

Folkemødet 2019: Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap – kun en halv sejr!

Folkemødet 2019: BPA-området skal fremtidssikres
14. jun. 2019

Folkemødet 2019: BPA-området skal fremtidssikres

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT