Foto: Gua Studio

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

I Handicap-nyt nr. 1 2020 talte vi med social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) om de mange udfordringer, der ligger og skal løses på handicapområdet. Ministeren er i gang, fortæller hun, men det tager tid. landsformand Susanne Olsen forholdt sig til interviewet i bladet leder.

19. feb. 2020

I dette blad kan du læse om, at flere søger rådgivning hos rådgivningsteamet, og at vi netop har udvidet vores bisidderkorps, så vi er godt dækket ind over hele landet. Bisidderne kan udgøre et medmenneskeligt supplement til selve rådgivningsindsatsen. Når vi oplever stigende efterspørgsel på rådgivning og bisidderstøtte, er det et udtryk for, at rigtig mange oplever akutte problemer i forhold til deres personlige kompensationsordninger, og presset er ikke aftagende.

Derfor er vi fortsat forventningsfulde i forhold til social- og indenrigsminister Astrid Krag og regeringen, som har bebudet en gennemgang af handicapområdet, så det ikke skal være en kamp at få den nødvendige hjælp. Der er allerede givet et løft af områdets økonomi ved økonomiforhandlingerne, og det er meldt ud, at der skal kigges på den såkaldte specialplanlægning, hvilket vi ser som en anledning til at få fokus på den store afspecialisering, som er sket af hele socialområdet siden kommunalreformen i 2007.

Handicap-nyt har talt med social- og indenrigsminister Astrid Krag, som understreger, at tingene skal tages en ting af gangen. Det er såledeles ikke nogen smutveje til at få løst udfordringerne. Det er vi sådan set enige i. For hvordan sikres det rette miks af et nærhedsprincip, kombineret med et niveau af højt kvalificeret specialviden og gerne en mere retfærdig finansieringsmodel, så det ikke er den lokale kommunekasse, som afgør, hvilken hjælp man kan få? Det er komplekse spørgsmål, og ja, det skal gøres ordentligt.

På nuværende tidspunkt spiller vi aktivt ind i samarbejde med de øvrige organisationer, vi mener, der skal skabes bæredygtige og langsigtede løsninger. Løsningerne skulle gerne flytte os fra en situation, hvor borgerens sager behandles af generalister – til en situation, hvor der også involveres de rigtige specialister. Det kan den nuværende struktur ikke sikre, og vi ved, det kræver, at arbejdet gøres ordentligt, og at det vil tage tid.

Men vi er samtidigt nødt til at huske ministeren og regeringen på, at vi har ventet meget længe på at se løsninger. Derfor er vores forventning til regeringen, at vi skal se fortsatte økonomiske løft, så kommunernes rammevilkår forbedres, men samtidig skal vi se et udspil til en ændret struktur for specialviden og finansiering allerede i denne regeringsperiode.

Vi har ikke brug for, at området bliver syltet, eller at ministerens udmeldinger om tålmodighed bliver til en sovepude.

Landsformand Susanne Olsens leder er fra Handicap-nyt nr. 1 2020

I artiklen med social- og indenrigsminster Astrid Krag, som Susanne Olsens leder kommenterer på, referere vi nogle aftaledokumenter og andet, som vi gerne vil give mulighed for at læse dybere ned i. Derfor linker vi til dem her.

I finansloven 2020 er der taget skridt til at få løst en del af den såkaldte overvågningsproblematik, som opstod i 2015 efter en landsretsdom. Regeringen afsætter penge til økonomisk tilskud til overvågning for mennesker mellem 18 og 23 år. Desværre er problematikken ikke løst med det, da den også vedrører personer over 23 år.

Finansloven 2020

I aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020 er der blandt andet sat penge af til rimelig individuel tilpasning i lov om forbud mod diskrimination pga. handicap. Pengene er rettet mod børn i dagtilbud og i folkeskolen.

Aftale om kommunernes økonomi 2020

I Socialpolitisk redegørelse 2019 blev der præsenteret en række data om personer med handicap. Redegørelse præsenterede en række nye data om blandt andet børn og unge med handicap.

 Socialpolitik redegørelse 2019

Seneste nyheder

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet
09. jun. 2021

Skuffende økonomiaftale leverer ikke det løft, der er nødvendigt på handicapområdet

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed
07. jun. 2021

Folkemøde 2021: Kom med til online debat om organisationernes rolle i en digital virkelighed

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet
04. jun. 2021

Betænkning åbner for omfattende reform af handicapområdet

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget
03. jun. 2021

Bred opbakning til hjælpeordningen fra Folketinget

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser
01. jun. 2021

Hjælpeordningen BPA til debat i Folketinget: Nødvendigt med politiske indrømmelser

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt
26. maj 2021

Hadefuld tale mod personer med handicap skal gøres ulovligt

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT