Foto: Jeppe Kerckhoffs

Folkemødet 2019: Vi vil styrke brugerråd i botilbud

Dansk handicap Forbund har gennem en årrække samlet brugerråd fra botilbud i hele landet til landsmøde, hvor selvbestemmelse og trivsel er i fokus. På Folkemødet har forbundet aftalt med Socialpædagogernes Landsforbund, at vi i fællesskab gerne vil udvide området.

14. jun. 2019

Mange mennesker med indgribende handicap bor på botilbud, hvor man bor sammen med andre i fælles rammer, som har institutionslignende karakter. Det giver en del udfordringer i hverdagen, fordi mange i målgruppen er dybt afhængig af den hjælp, der ydes fra medarbejderne på botilbuddet. Det betyder, at det kan være svært at have indflydelse på hverdagen og sætte grænser for egen hverdag og integritet.

For år tilbage overtog Dansk Handicap Forbund og CP Danmark et projekt fra Socialstyrelsen, som handlede om at samle de botilbud, som har brugerråd, til et landsmøde, hvor man kan erfaringsudveksle, danne netværk og knytte nye sociale kontakter.

Det er vores erfaring, at brugerråd har en meget positiv effekt på trivsel og bedre relationer mellem beboere og personale. Vi ser, at nogle enkelte botilbud prioriterer det, men da det er en frivillig bestemmelse, så er hovedtendensen, at man ikke arbejder med det.

”Det kræver ressourcer, og det kræver en indsats fra personalets side, men det interessante er imidlertid, at der, hvor man arbejder målrettet med det, har det en enorm positiv effekt, og de pågældende ledere får meget ud af at prioritere ressourcer på det,” fortæller landsformand Susanne Olsen.

”Jeg bliver simpelthen så glad, når jeg oplever de her brugere, som fra år til år udvikler sig helt fantastisk. At opleve brugerrådsrepræsentanter, som redegør for deres arbejde og skaber positiv forskel også i forhold til det omgivende samfund, giver det bare så meget mening. Det er ikke kun ’flødeskum på kagen’, men i høj grad noget, som har afgørende betydning for, hvordan de her mennesker fungerer,” konstaterer hun.

Fredag på Folkemødet har forbundet haft møde med Socialpædagogernes Landsforbund, som var repræsenteret ved 1. forbundsnæstformand Marie Sonne. Hun repræsenterer medarbejdersiden i botilbuddene.

”På baggrund af mødet vil vi nu i fællesskab arbejde videre med at få udvidet området, så brugerråd i fremtiden kan blive en realitet i hele landet. Vi ønsker en kombination af en projektindsats og et politisk spor. I hvert fald er et frø sået, og der skal nu gøres et benarbejde hen over det kommende år for at løfte ambitionen videre,” lyder det fra Susanne Olsen.

Seneste fra EKSTRA

BPA-området presset i knæ - her er tallene
13. maj 2020

BPA-området presset i knæ - her er tallene

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT