Foto: Line Johansen

Folkemødet 2019: Region Hovedstaden har fokus på tilgængeligheden

Lørdag den 15. juni mødtes Jens Petersen (BTPU) med Jens Mandrup, formand for Trafikudvalget i Region Hovedstaden. Mødet gav forhåbninger for tilgængeligheden i fremtidens offentlige transport – i hvert fald i regionen.

15. jun. 2019

Hvordan sikrer man tilgængeligheden for mennesker med handicap frem mod 2030? Det var bl.a. et af omdrejningspunkterne for mødet med Jens Mandrup.

”Jens Mandrup er en vidende mand med blik for god tilgængelighed for mennesker med handicap. Vi har fået en åben dør ind i regionen og blev meget positivt modtaget,” fortæller Jens Petersen efter mødet.

Jens Mandrup pegede på flere tilgængelighedsudfordringer i regionen, som han ser det; herunder tilgængelighed til busser og busstoppesteder, lokalstationer, hospitaler, og special- og praktiserende læger. Fx er ingen speciallæger tilgængelige for personer med handicap, og kun 15 procent af praktiserende læger er tilgængelige.

Det er en stor barriere for at opnå lighed i sundhed. Udfordringer som de arbejder på at udbedre, men som bl.a. forsinkes af løbende nedskæringer via budgetloven og et delt myndighedsansvar mellem kommuner og regioner, som forhindrer en sammenhængende trafikplanlægning.

En anden barrierer, som han personligt har påtalt som tidligere bestyrelsesmedlem i Movia, er, at buschaufførerne af sikkerhedsmæssige årsager ikke må forlade deres sæde, hvilket stiller krav til, at personer med handicap er tvunget til at have en ledsager med. Det er en kamp, som fortsætter, indtil der findes en løsning. Personligt ønsker Jens Mandrup en strategi for busserne, som bl.a. også sikrer bedre tilgængelighed på busstoppestederne.

Et skrækeksempel, som Jens Mandrup vender tilbage til igen og igen, er Aarhus Letbane, hvor regionen har været på studietur for at lære mere om hvordan man ikke skal gøre, når vi snakker fysisk tilgængelighed til offentlig transport. Som bestyrelsesmedlem i Københavns Letbane forsikrer han os om, at netop fordi Københavns Letbane bygges på såkaldt åben mark, tænker man tilgængelighed ind fra starten – med inspiration fra Københavns Metro.

Et sidste tema, Jens Petersen og Jens Mandrup kom ind på, er førerløse tog. Som Jens Petersen havde påpeget til et debatarrangement om førerløse transportsystemer vil førerløse transportsystemer ekskludere mennesker med handicap definitivt. Jens Mandrup skrev efterfølgende på Twitter at selvkørende transportløsninger kan blive en forbedring for bevægelseshæmmede, fordi faciliteterne kan indrettes efter den enkeltes behov.

Hvordan det skal gøres er dog fortsat usagt.

Jens Mandrup opfordrede BTPU og personer med handicap til at blive ved med at gøre regionen opmærksom på problemer med dårlig tilgængelighed bl.a. gennem billeder eller via app’en ”Giv et prej”, så politikerne ved, hvor problemerne er. Denne opfordring vil vi selvfølgelig arbejde videre med, ligesom vi fortsat vil rådgive regionen om gode tilgængelighedsløsninger.

Seneste fra EKSTRA

BPA-området presset i knæ - her er tallene
13. maj 2020

BPA-området presset i knæ - her er tallene

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT