Foto: Dansk Handicap Forbund

Folkemødet 2019: BPA-området skal fremtidssikres

BPA-ordningen udgør en afgørende løsning for mennesker med indgribende handicap, men den udfordres i disse år, og der er behov for nye initiativer, så ordningen kan fremtidssikres og bevare sin status som en hjælp, der giver borgerne muligheder for at leve et selvstændigt liv.

14. jun. 2019

Over en vegansk frokost fra DUOS var både repræsentanter fra handicaporganisationer, Egmont Højskolen, kommuner og Dansk Erhverv indbudt. Alle var enige om at, at BPA-ordningen er en meget vigtig ordning, som sikrer selvstændigt liv, og at man som borger kan leve et aktivt liv.

Samtidig blev der sat spot på de mange udfordringer, der i denne tid ses i forhold til ordningen. Der er stor forskellighed på administrationen af ordningen fra kommune til kommune, der ses mange nedskæringer, og nogle er helt udelukket fra ordningen. Det blev fremhævet fra flere af deltagerne, at det alt for ofte er alt for svært at opnå den hjælp, man har behov for. Det giver konflikter, og tilliden bliver sat under pres.

Debatten gjorde det tydeligt, at der er behov for en alternativ værdisættelse af ordningen – for eksempel fremhævede landsformand Susanne Olsen, hvordan der er et behov for at få talt de gode effekter ved ordningen op.

Praksis er imidlertid, at der er stort pres på ordningen rundt omkring i landet, men der blev også flere gange nævnt, at ordningen må være et fælles ansvar. Derfor må det ikke være afhængigt af den lokale kommuneøkonomi, om man kan få den hjælp, man har behov for.

På den baggrund blev der talt om behovet for en finansieringsreform, som kan understøtte de kommuner, som kan have svært ved at løfte opgaven – både i forhold til specialviden og økonomi.

”Dansk Handicap Forbund ser store muligheder, når så mange forskellige parter grundlæggende er enige om, at ordningen skal fremtidssikres; fx ved at kigge på en forbedret medfinansiering til kommunerne. Det er et positivt fundament, som vi skal bygge videre på, men vi er altså nødt til at se på nogle konkrete tiltag, som kan bringe os videre. Det vil vi arbejde videre på, og det må meget gerne ske i samarbejde med nogle af de deltagere, som deltog i debatten,” siger Susanne Olsen.

I debatten deltog:

 • Søren Windell, Rådmand, Odense Kommune
 • Sif Holst, Næstformand, Danske Handicaporganisationer
 • Susanne Olsen, Formand, Dansk Handicap Forbund
 • Søren Møllgaard Kristensen, Forstander, Egmont Højskolen
 • Helle Linnet, Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør, Vordingborg Kommune
 • Helene Birgitte Rasmussen, socialchef, Gentofte Kommune
 • Simon Toftgaard Jespersen, Formand, Muskelsvindfonden
 • Janus Tarp, Formand, UlykkesPatientForeningen og PolioForeningen
 • Lene Fruelund, Medlem af KL's socialudvalg, KL
 • Rasmus Larsen Lindblom, Velfærdspolitisk fagchef, Dansk Erhverv
 • Ditte Brøndum, Næstformand, Dansk Socialrådgiverforening
 • Sofus Rossing, Divisionsdirektør, DUOS

Seneste fra EKSTRA

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT