Foto: Jeppe Kerckhoffs

Folkemødet 2019: Beskæftigelsespolitik har taget pladsen for socialpolitikken - og det har haft store konsekvenser

Inger Steen Mæller fra Dansk Handicap Forbunds socialudvalg holdt fredag tale på den offentlige talerstol på Folkemødet. Talen kan læses her eller ses i sin helhed på Facebook.

14. jun. 2019

Hvordan sikrer vi, at syge og nedslidt medborgere fremover får en fair behandling, herunder mulighed for en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet?

Et af temaerne i den nyligt overståede valgkamp har været indførelsen af en form for pension for mennesker, som på grund af sygdom eller nedslidning ikke længere har mulighed for at opnå eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

I Dansk Handicap Forbund har vi den opfattelse, at dette tema ikke kan behandles isoleret, idet problemets kerne skal findes i FØP- og FLEKSreformen, der blev gennemført i 2013.

En reform, der blot var en naturlig følge af, at socialpolitikken gennem de sidste mange år er blevet skubbet mere og mere i baggrunden til fordel for beskæftigelsespolitikken.

Mantraet synes at være, at en plads på arbejdsmarkedet for alle mennesker i alle livssituationer er vejen til det gode liv.

Denne tese og den deraf følgende reform fra 2013 har haft og har fortsat mange uheldige konsekvenser, lad mig blot nævne nogle få af dem her:

 • Adgangen til at få tilkendt en førtidspension er blevet stærkt begrænset, grænsende til at være nærmest umulig for mennesker under 40 år
 • Mennesker har fået reduceret deres forsørgelsesgrundlag på mere eller mindre ubestemt tid
 • Mange er blevet tvunget ind i udsigtsløse og langvarige ressourceforløb uden reelt indhold
 • Det er blevet yderst vanskeligt at konvertere et job til et fleksjob på egen arbejdsplads – og det på trods af, at mange arbejdsgivere udviser stor velvilje for at fastholde medarbejdere, det på grund af sygdom eller ulykke ikke længere kan arbejde på fuld tid eller med fuld effektivitet
 • Reformen bygger, efter vores opfattelse, på en grundlæggende mistillid til de mennesker, der har brug for hjælp. Man bruger kontrol frem for tillid, og f.eks. lægeerklæringer om uarbejdsdygtighed tillægges ringe værdi, både i kommunerne og i ankesystemet

I den forløbne tid har Dansk Handicap Forbund naturligvis forsøgt at gøre politikerne på Christiansborg opmærksomme på problematikken.

Dette har vi bl.a. gjort i regi af ”Værdig Reform”, som er et samarbejde mellem 64 organisationer, hvis medlemmer har mærket følgerne af reformen.

Jeg vil her kort nævne de seks krav, som der er enighed om i ”Værdig reform”-samarbejdet:

 • Kan man kun klare en ugentlig arbejdstid på 7 timer eller derunder, har man ret til at få tilkendt en førtidspension
 • Et ressourceforløb skal maksimalt have en varighed på 5 år – og ikke som i dag, hvor man i princippet kan komme i det ene 5-årige forløb efter det andet, indtil man er fyldt 40 år
 • Borgeren skal selv kunne søge om ressourceforløb, det kan man ikke i dag.
 • Det skal være nemmere at blive fasthold i fleksjob på egen arbejdsplads
 • Ressourceforløbsydelsen skal være på sygedagpengeniveau
 • Løn- og arbejdsvilkår skal fastsættes i samarbejde med de faglige organisationer

Nu vender jeg tilbage til min indledning omkring indførelsen af en form for pension for mennesker, som på grund af sygdom eller nedslidning ikke længere har mulighed for at opnå eller fastholde en plads på arbejdsmarkedet.

I Dansk Handicap Forbund er vi af den opfattelse, at hvis man på ny får adskilt social- og beskæftigelsespolitikken, således at syge og nedslidte får adgang til en førtidspension, vil der ikke være brug for ekstra foranstaltninger til mennesker, som nærmer sig pensionsalderen.

De har nemlig allerede fået en førtidspension.

Derfor ser vi frem til så hurtigt som muligt at komme i dialog med den kommende beskæftigelsesminister og de nye beskæftigelsesordførere, og jeg vil gerne her i dag love, at vi bliver ved, indtil vi har opnået et tilfredsstillende resultat.

Seneste fra EKSTRA

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT