Foto: Jeppe Kerckhoffs

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Digitaliseringen buldrer derudaf, og mens teknologinørderne udvikler det ene ’geniale’ system efter det andet, så står både brugere og for den sags skyld også politikere ude på sidelinjen og mangler indsigt om noget, der er meget svært at forstå, men som har stor betydning for vores retssikkerhed.

15. jun. 2019

I Dansk handicap Forbund hører vi fra flere sider om, at digitaliseringen skal have større betydning i fremtiden – både når der skal træffes afgørelser i folks sager, men nu tales der også om, hvordan kunstig intelligens skal kunne bruges til at monitorere folks adfærd og på den måde finde frem til dem, der har brug for hjælp. I den proces skal lovgivningen gøres ’digitaliseringsklar’, hvilket i praksis indebærer mulighed for at lade systemerne disponere over borgernes data.

I Dansk handicap Forbund mener vi naturligvis, at digitaliseringen skal anvendes, der hvor det giver mening, men er vi bekymrede for, om vi som samfund kan overskue rækkevidden af denne udvikling? Hvad betyder det for mennesker med handicap, som har voldsomt mange data liggende i det offentlige system? Kan vi bestemme over vores egne data? Kan vi sige til og fra? Udviklingen skal ske varsomt og intelligent, ellers risikerer vi, at den gør mere skade end gavn.

”For at sikre en god udvikling må udviklere og beslutningstagere inddrage os, som det hele handler om – nemlig brugerne. Det er en udfordring, når man har med så komplicerede emner at gøre,” siger landsformand i Dansk Handicap Forbund Susanne Olsen.

Forbundet har i forbindelse med folkemødet haft et møde med den juridiske tænketank Justitia, som har stort fokus på digitaliseringsudfordringen. Vicedirektør Birgitte Arent Eiriksson har fået plads i det nyligt nedsatte dataetiske råd, som skal følge udviklingen.

På mødet, som blev afholdt lørdag, har Eiriksson og landsformand Susanne Olsen indgået aftale om, at vi sammen skal etablere en workshop, hvor Justitia i samarbejde med Dansk Handicap Forbund får tæt kontakt med brugerne, og på den måde får bragt helt almindelige menneskers synspunkter ind i det dataetiske råds arbejde.

Seneste fra EKSTRA

BPA-området presset i knæ - her er tallene
13. maj 2020

BPA-området presset i knæ - her er tallene

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT