Foto: Jeppe Kerckhoffs

Folkemødet 2019: Lov om forbud mod forskelsbehandling på grund af handicap – kun en halv sejr!

Fredag var landsformand Susanne Olsen på den offentlige talerstol "ølkassen" på Folkemødet. Hele hendes tale kan læses her eller ses i sin helhed på Facebook.

14. jun. 2019

Så står vi her igen – til politisk og demokratisk festival. I den forbindelse er det for min organisation – Dansk Handicap Forbund – afsindigt vigtigt, at vi husker alle på, at vi er en stor gruppe mennesker i dette land, som hver dag lever med nogle helt særlige udfordringer – nemlig et fysisk handicap.

For os er det et livsvilkår, at vi hele tiden må være et skridt foran. Spørgsmål, som: Kan jeg mon komme ind til mødet? – Er der trapper og er der skabt adgang for os? Er helt centrale i hverdagen. Det gælder også her på Folkemødet. Hvor en rejse fra Kæmpestranden og her til Speakers Corner snildt kan tage mere end dobbelt så lang tid, som det tager for alle andre. Det begrænser og det gør i mange tilfælde, at vi bliver mere afhængige af hjælp fra andre.

Som nævnt er det et livsvilkår for os og vi lever med det – tager det på os og finder løsninger på selv de mest utrolige forhindringer. Selv har jeg oplevet at skulle ind via vareelevatorer – gennem kringlede omveje og nogle gange skulle skille in kørestol halvt ad for at komme ind. Jeg og mange andre tager det ofte med et smil, men når det altid er en del af hverdagen, så kan det ofte være en belastning – fordi man hele tiden begrænses. Selvom man har et handicap, så vil man jo gerne kunne deltage og bidrage ligesom alle andre og det er ofte svært.

I Danmark synes vi selv at vi gør det rigtig godt, men virkeligheden er desværre, at der er meget meget lang vej til, at samfundet kan betragtes som åbent og fuldt tilgængeligt. Den fysiske tilgængelighed lader meget tilbage at ønske – lige fra private butikker, spisesteder – til skoler, klinikker, nybyggerier og offentlig transport. Desværre har det heller ikke rigtig nogen konsekvenser at negligere tilgængeligheden og derfor kommer vi alt for ofte til at leve på andres nåde – og være lidt til besvær. Det er ærgerligt, for det gør vores handicap større end det behøvede at være. Det forringer vores livskvalitet og det er heller ikke i samfundets interesse – nej tværtimod – et fuldt tilgængeligt samfund vil frisætte borgerne og gøre dem mere selvhjulpne. Det er der brug for – ikke mindst fordi vi i fremtiden vil opleve en befolkningssammensætning, som betyder, at langt flere vil have behov for et tilgængeligt samfund, hvis ikke man skal være afhængig af andres hjælp.

Sidste år vedtog den daværende regeringen under stor pomp og pragt et forbud imod diskrimination af mennesker med handicap. Det var en stor glæde, fordi det igennem mange år ikke har haft nogen konsekvenser at diskriminere os uden for arbejdsmarkedet. Lovgivningen var altså et vigtigt symbol på, at vi skal behandles lige, men for os, som lever med en fysisk funktionsnedsættelse er lovgivningen desværre en halv løsning…

Det er en halv løsning, fordi netop den fysiske tilgængelighed er undtaget i lovgivningen…..

Vi har altså fået en lov, som beskytter os imod diskrimination, men paradokset er, at tilgængeligheden for os er den primære kilde til forskelsbehandling – og den præger vores liv hver eneste dag.

Derfor er det mit budskab i dag at kalde på en justering af loven, så tilgængeligheden, som er en af de mest begrænsende faktorer for os, bliver medtaget som noget der skal tages langt mere alvorligt.

Vi mennesker med fysiske handicap beder om en antidiskriminationslov, som er en hel løsning – en lov, som anerkender en af vores største udfordringer og sender et klart signal til alle aktører i samfundet om, at mennesker med handicap skal inkluderes på lige fod med alle andre!

Tak for ordet!

Seneste fra EKSTRA

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde
19. feb. 2020

Lang vej til målet på det specialiserede socialområde

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over
19. feb. 2020

Fremtidens samfund er for alle - og det skal vi huske at tænke over

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige
22. okt. 2019

Artikelsamling: Hvis de ville høre os skrige

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning
01. okt. 2019

Rundspørge bekræfter bekymrende tendens: Medlemmer får frataget deres merudgiftsdækning

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!
01. okt. 2019

Medlemmerne er positive overfor velfærdsteknologi, men!

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse
15. jun. 2019

Folkemøde 2019: Retssikkerhed i en ny tidsalder kræver brugerinddragelse

Støt Dansk Handicap Forbund

Husk at skrive CPR-nummer, så sørger vi for at indberette beløbet til SKAT