Vigtig information til medlemmer med BPA

13. juli, 2011

BPA-ordninger Fra 'HandiHelp' kører videre i nyt firma

Det private firma 'HandiHelp', som har varetaget arbejdsgiveransvaret på en række BPA ordninger er gået konkurs.

BPA brugernes ordninger er købt ud af konkursboet af et andet firma ('Aktiv HandiService'), som vil sikre, at ordningerne kan køre videre på betryggende vilkår.


Advarsel imod 'Vikar Teamet'

Dansk Handicap Forbund har nu fået oplyst, at ejerne bag det konkursramte firma Handihelp, nu har opstartet et nyt firma under navnet 'Vikar Teamet'.

Vi opfordrer medlemmer af Dansk Handicap Forbund til ikke at indgå aftaler med Vikar Teamet.

Opfordringen skyldes, at vi - på baggrund af den megen uro omkring HandiHelp i løbet af 2010 - 2011 - ikke har tillid til, at personkredsen bag firmaet kan drive forretningen på etisk og betryggende vis til gavn for brugerne.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at rette henvendelse til Dansk Handicap Forbund på telefon: 39 29 35 55.

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.