Valgspørgsmål om beskæftigelse og socialpolitik

29. august, 2011

Forbundets politiske udvalg opfordrer alle medlemmer og tillidsfolk til at være aktive i valgkampen. Gå til valgmøder og skriv læserbreve, så de vigtige handicappolitiske spørgsmål kommer frem i lyset!

Forbundets udvalg for socialpolitik og arbejdsmarkedspolitik har til jeres brug udvalgt 5 spørgsmål, som vi opfordrer jer til at stille til politikere fra begge fløje. Herunder kan I læse spørgsmålene samt baggrunden for dem.


5 Spørgsmål til politikerne:

- Vil du arbejde for at bevare den nuværende fleksjobordning, så mennesker med handicap har en chance på arbejdsmarkedet?

Regeringen vil målrette fleksjobordningen til de lavtlønnede. Det vil betyde, at mange fleksjobbere vil få lavere løn end deres kolleger, at virksomhederne skal betale mere for fleksjobberne, at unge vil få frataget lysten til at tage en uddannelse, og at flere vil søge førtidspension. Forslaget er simpelthen et opgør med det grundprincippet om kompensation, som betyder, at man skal kompenseres for sin funktionsnedsættelse, så man kan leve på lige fod med andre i en tilsvarende alder og livssituation. Forslaget vil ødelægge en fantastisk god støtte for mennesker med handicap, som ønsker at bidrage til samfundet.

- Vil du arbejde for en ny model, så kommunerne ikke står alene med udgiften i de komplicerede og dyre sager?

Kommunerne står i dag stort set alene med betalingsansvaret, når der skal handles i komplicerede og dyre sager. Samtidig har regeringen indført rodede og uigennemskuelige regler om handle- og betalingskommuner, som medfører, at visse borgere med handicap skal have deres sag behandlet af en person, som sidder i den anden ende af landet, og laver afgørelser ud fra et serviceniveau, som borgeren ikke har politisk indflydelse på. Vi foreslår en ny model, hvor en statslig pulje giver refusion til kommunerne, hvis enkeltsagerne overstiger et beløb på eksempelvis 300.000 kroner om året.

- Vil du arbejde for, at borgere med handicap kan få en tovholder i kommunen, så sagsbehandlingen kan blive mere personlig?

Igennem forbundets rådgivning og fra vores tillidsfolk i hele landet hører vi, hvordan sagsbehandlingen i dag varetages af mange forskellige personer, som ikke har en personlig tilknytning til den enkelte borger. Man er populært sagt 'et nummer i rækken', og det er ganske almindeligt, at en borger har 5 - 7 forskellige sagsbehandlere involveret i sin sag. At kompensere et menneske med handicap kræver et blik på borgerens 'hele liv'. Det har borgeren, men det er meget svært for selv at koordinere indsatsen mellem så mange forskellige sagsbehandlere. Derfor foreslår vi, at man indfører en ret til en personlig sagsbehandler, som kan være tovholder og kigge på personens 'hele liv'.

- Vil du arbejde for, at der ikke sker forringelser af ankesystemet?

Kommunerne er utilfredse med ankesystemet, fordi borgerne fra tid til anden får medhold i deres sager. Kommunerne har derfor foreslået ændringer af ankesystemet, hvilket også kom til udtryk i regeringens og kommunernes aftale om økonomien i 2011. Vi mener det er afgørende, at borgernes retssikkerhed ikke bliver forringet. Derfor ønsker vi at udfordre de enkelte politikere på spørgsmålet om, hvorvidt de vil føje kommunerne og gå med til at lave lovændringer omkring ankesystemet?

- Mener du (ja eller nej), at Danmark skal underskrive tillægsprotokollen til FN's handicapkonvention og aktivt få den udbredt til alle niveauer af samfundet?

Regeringen har fortsat ikke villet underskrive den frivillige tillægsprotokol til FNs handicapkonvention, som giver borgerne ret til at klage, når Danmark ikke overholder konventionen. Vi mener det er et meget uheldigt signal, som Danmark her sender til omverdenen, og vi vil derfor spørge politikere fra begge fløje direkte, om de mener vi skal underskrive protokollen?

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.