Rollatorer og badebænke er hjælpemidler

07. december, 2011

Det oplyses fra advokatfirmaet Elmer og Partnere, at rollatorer og badebænke er hjælpemidler og IKKE forbrugsgoder.

Mange kommuner har ellers haft den modsatte opfattelse, hvilket har haft negativ betydning for borgere med handicap.

Læs meddelelsen fra advokatfirmaet herunder:


Rollatorer og badebænke er hjælpemidler!

Flere kommuner har tidligere haft den opfattelse, at badebænke og rollatorer ikke var hjælpemidler i servicelovens forstand, men derimod almindelige forbrugsgoder. Dette betød, at der kun i begrænset omfang kunne ydes støtte til indkøb af disse hjælpemidler.

Elmer og Partnere har på vegne Danske Handicaporganisationer været involveret i en sag, hvor en kommune begrundede kategoriseringen af rollatorer og badebænke med, at disse kunne købes i almindelige butikker og for under 500 kr.

Denne praksis blev af Elmer og Partnere indbragt for Statsforvaltningen med henblik på at få det kommunale tilsyn til at træffe en principiel afgørelse om lovligheden af kommunens praksis.

Inden Statsforvaltningen nåede at vurdere sagen, var kommunens opfattelse imidlertid allerede blevet underkendt af Det Sociale Nævn.

Nævnet lagde til grund, at kommunen ikke kunne operere med egne grænser for, hvornår noget var et hjælpemiddel i servicelovens forstand, og at det ikke havde betydning, at hjælpemidlet kunne erhverves i almindelige butikker.

Kommunen valgte på den baggrund at vende tilbage til den hidtidige praksis.

Via denne bagvej blev det åbenbare altså slået fast - rollatorer og badebænke er hjælpemidler, som personer med et handicap har krav på støtte til.

Yderligere oplysninger om sagen kan fås ved henvendelse til advokat Søren Kjær Jensen (skj@elmer-adv.dk) eller advokatfuldmægtig Nikolaj Nielsen (nin@elmer-adv.dk), som førte sagen for Danske Handicaporganisationer.

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.