Opfølgningskursus for bisiddere i DHF

03. september, 2012

Uddannede bisiddere i Dansk Handicap Forbund indkaldes hermed til det årlige opfølgningskursus.

På kurset vil vi blive opdateret på bisidderrollen - ligesom der vil være mulighed for at erfaringsudveksle. Detaljeret program fremsendes senere.

Kurset afholdes på:

Kalundborg Vandrehjem fra lørdag den 1. december kl. 12.00 - til søndag den 2. december kl. 12.00

Tilmelding:

Senest den 1. november til:

Jeppe S. Kerckhoffs på e-mail: konsulent@dhf-net.dk

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.