Lille lyspunkt i fleksjobdebat?

19. april, 2012

Et lille lyspunkt?

Måske er der et lille lyspunkt i debatten om fleksjobreformen.

Dansk Folkeparti, som er en del af forligskredsen, vil nu have partierne til at se nærmere på, hvad man kan gøre for at åbne arbejdsmarkedet for fleksjobberne. I dagens netudgave af Politiken udtaler Bent Bøgsted (DF):

'Vi kan ikke lave en reform uden at have sikkerhed for, at der bliver flere fleksjob. Ellers når vi ingen vegne. Så sender vi bare folk ud på kontanthjælp.'

Nye toner

Det er nye toner i forhold til beskæftigelsesministerens hidtidige holdning om, at det er 'en kollektiv hovedpine' at skaffe de nødvendige arbejdspladser.

I handicaporganisationerne har vi hele tiden gjort opmærksom på, at den største udfordring er at skabe arbejdspladser og åbne arbejdsmarkedet for mennesker med handicap. Derfor er det et lille lyspunkt, at ministeren bliver bedt om at forholde sig til denne udfordring.

Læs mere via linket http://politiken.dk/cci/article1600206.ece.

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.