Fremtidens Velfærd – konference i København

08. februar, 2012

Fremtidens Velfærd – konference i København

Handicaprådet i København inviterer til konference om fremtidens velfærdsteknologi til mennesker med handicap.

Konference på Københavns Rådhus

Det foregår ved en konference den 21. februar kl. 12.00-16.00 i Festsalen på Københavns Rådhus. Tilmeldingsfristen er den 13.2.

Læs program http://www.handicapraad.kk.dk/Aktiviteter/Konferencer_og_gaa-hjem-moeder/Konference%20om%20fremtidens%20velf%c3%a6rd.aspx.

 

 

 

Arkivfoto.www.colourbox.com

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.