DHF reagerer på kaos omkring handle- og betalingskommuner

17. maj, 2011

Dansk Handicap Forbund ved Landsformand Susanne Olsen og politisk konsulent Jeppe Kerckhoffs var mandag den 16. maj til møde med handicapordfører Anne Baastrup ( SF ). Formålet var, at gøre opmærksom på det kaos, som de nye regler om handle- og betalingskommuner har medført. Samtidig har Landsformanden haft et møde med socialordfører Vivi Kier ( K ), hvor der var fokus på samme problemstilling.

Baggrund:

Regeringen gennemførte i 2010 nye regler, som betød, borgere kunne 'hjemtages' til deres oprindelseskommune, i de tilfælde, hvor denne kommune fortsat har betalingsansvaret. Disse kommuner fik nu mulighed for at blive handlekommune. Meningen har været, at give disse kommuner bedre mulighed for at kontrollere deres udgifter.

Dansk Handicap Forbund protesterede før reglernes vedtagelse kraftigt, da vi forudså et dyrt bureaukratisk kaos, og en uværdig behandling af borgere, som nu skulle have en sagsbehandler i den anden ende af landet, og ikke længere ville have politisk indflydelse på serviceniveauet i den kommune, som bestemmer over dem.

Og det viser sig nu, at vi så rigtigt.

Rigtig mange medlemmer med BPA er blevet 'hjemtaget', og efterfølgende har uklare ministersvar været medvirkende til, at ingen kan finde ud af, hvor disse borgere hører til. Nogle hjemtagede borgere er således blevet sendt tilbage igen, og i nogle tilfælde har deres bopælskommune afvist at påtage sig handleforpligtelsen igen. Vi har altså nogle borgere, som befinder sig i en slags ingenmandsland. De oplever stor utryghed, alt imens udgifterne og bureaukratiet vokser.

Dansk Handicap Forbund vil fortsat lægge pres på politikerne for at få en acceptabel løsning på det kaos, som reglerne har medført.

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.