Mange medlemmer bakker op om Ulandsarbejdet

08. januar, 2009

En lille spørgeundersøgelse beviser interessen. Til kongressen i oktober delte Ulandssekretariatet i Dansk Handicap Forund et spørgeskema ud til de delegerede. 72 personer deltog i undersøgelsen, der omhandlede kendskab til og velvilje omkring DHFs ulandsarbejde.God ide med ulandsarbejde
Det overordnede billede er ret så positivt, 94% synes, at det er en god ide, at DHF samarbejder med mennesker med handicap i ulande. 75% vil gerne høre fx foredrag om ulandsarbejdet, og 63% vil gerne dele sin viden og erfaring med ulandsrepræsentanter.


Stort kendskab
Over 80% kendte til vores arbejde i forvejen, fx i hvilke lande vi arbejder, og hvilke opgaver vi udfører samt at vi støttes af Danida.


Flere informationer ønskes
Overordnet var der dog tegn på, at der kunne informeres bedre om DHFs ulandsarbejde. 76% har læst om Ulandssekretariatets opgaver i Handicap-nyt, mens kun 24% har hørt foredrag og kun 25% læst om det på hjemmesiden.
Spørgeskemaet er blevet besvaret af 72 personer ved DHFs kongres.

Resultatet af spørgeundersøgelsen

Sp.1 Kender du til Dansk Handicap Forbunds ulandsarbejde?
Ja Nej Ved Ikke
81% 14% 6%

Sp.2 Hvor godt føler du dig informeret om DHFs ulandsarbejde?
Rigtig godt Godt Nogenlunde Dårligt Meget dårligt
7% 18% 44% 24% 7%

Sp.3 I hvilke af følgende lande samarbejder DHF med mennesker med handicap? (sæt op til
4 krydser)
Albanien Brasilien Botswana Ghana Honduras Kina
3% 7% 3% 79% 32% 7%
Kosovo Nicaragua Sydafrika Uganda
0% 62% 8% 76%

Sp.4 På hvilken måde samarbejder DHF med mennesker med handicap i ulandene? (der kan
sættes flere krydser)
DHF deler hjælpemidler ud DHF støtter organisationer af mennesker med handicap DHF bygger tilgængelige boliger til mennesker med handicap DHF støtter handicaporganisationer i deres arbejde for at tilkæmpe sig rettighheder for mennesker med handicap. DHF deler mad ud til mennesker med handicap, der sulter Ved ikke
54% 74% 5% 68% 1% 19%

Sp.5 Ved du, hvorfra DHF får pengene til ulandsarbejdet?
Fra indsamlinger Fra Danida/ Udenrigsministeriet Fra medlemskontingenterne Ved ikke
3% 76% 7% 24%

Sp.6 Har du læst om DHFs ulandsarbejde i Handicap-nyt eller et af det af DHFs blade?
Ja Nej Husker ikke
76% 11% 13%

Sp.7 Har du været til foredrag om DHFs ulandsarbejde?
Ja Nej Husker ikke
24% 74% 3%

Sp.8 Hvor ofte besøger du DHFs hjemmeside?
Dagligt En gang om ugen En gang om måneden Sjældnere end en gang om måneden Aldrig
13% 31% 21% 22% 14%

Sp.9 Har du læst om DHFs ulandsarbejde på DHFs hjemmeside?
Ja Nej Husker ikke
25% 65% 10%

Sp.10 Synes du, det er en god ide, at DHF samarbejder med mennesker med handicap i
ulandende med midler fra Danida/ Udenigsminsteriet?
Ja Nej Ved ikke
94% 4% 1%

Sp.11 Bør DHF også bruge forbundets penge på ulandsarbejde?
Ja Nej Ved ikke
24% 47% 29%

Sp.12 Hvis ulandssekretariatet tilbød din lokalafdeling/ specialkreds et foredrag om ulands-
arbejdet, ville du som bestyrelsesmedlem arbejde for, at det blev til noget?
Ja Nej Ved ikke
75% 10% 15%

Sp.13 Kunne du forestille dig at hjælpe med ulandsarbejdet, hvis der var en mindre opgave,
du kunne hjælpe med?
Ja Nej Ved ikke
42% 30% 28%

Sp.14 Hvis ulandssekretariatet kunne bruge din viden og erfaringer med handicaparbejdet,
ville du så være villig til at dele den med repræsentanter for ulande?
Ja Nej Ved ikke
63% 14% 24%

Sp.15 Synes du, det kunne være spændende at deltage i et projektbesøg i et af DHFs
samarbejdslande?
Ja Nej Ved ikke
51% 28% 21% 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.