Arkitektstuderende skal lære om tilgængelighed

07. januar, 2008


Statens Bygge Forskningsinstitut (SBI) er i fuld gang med at arrangere et heldagskursus for de studerende. Læs mere http://www.sbi.dk/tilgaengelighed/bygningsindretning/arkitektstuderende-skal-lere-om-tilgengelighed/
Elefanthuset i Københavns Zoo (Foto: Rambøll)Pressefoto fra SBI.

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.