Snerydning

Læs gode råd om snerydning. De gode råd er udarbejdet af Bygge - og  Trafikpolitisk Udvalg (BTPU).

http://danskhandicapforbund.dk/index.php/nyhed/snerydning-og-koerestolsbrugere/

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.