Besøgende: 2972

        

Arrangementer

ARRANGEMENTER 2014

Fredag, d. 25. juli kl. 20-23   
LARS LILHOLT KONCERT

Pottegården, Lyngvej 73, 4573 Højby

LARS LILHOLT FRILUFTSKONCERT - www.larslilholtband.dk
Portene åbnes kl. 19.00, koncerten starter kl. 20.00 og slutter ca. kl. 23.00.
Under koncerten er der mulighed for at købe pølser og drikkevarer, mv.
Følg med i Pottegårdens musikprogram på www.pottegaarden.dk

Obs: Lille toiletrum med 90 cm fri plads ved siden af et lavt WC uden armstøtter.


Pris pr. koncertbillet endnu ikke fastsat men ca. kr. 200 og gratis for en ledsager, hvis man har et ledsagerkort. Ansøgningsskema til ledsageordningen på: www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

Køb selv billetter og tilmelding senest d. 1. juli til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86
eller Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34.


Tirsdag, d. 12. august kl. 14 - 20   
SOMMERTUR TIL TIVOLI

Vesterbrogade 3, 1630 Kbh. K

  • Kl. 14.00        Vi mødes ved Tivolis hovedindgang og finder et godt kaffested
    Kl. 18.00        Middag på "Hereford Beefstouw" - 
                          http://a-h-b.dk/tivoli/menu/hovedretter/
    Kl. 20.00        Afgang fra Tivoli

 Entré, fortæring og drikkevarer i Tivoli for egen regning. Kørsel dækkes.

Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp. Hjælpere deltager gratis.
Gratis entré til Tivoli for ledsagere, hvis man har DHs ledsagerkort - ansøgningsskema på: www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

Evt. mulighed for samkørsel, hvor vi så i de enkelte biler selv kan aftale med hinanden, hvornår man gerne vil hjem., da der også er dejligt i Tivoli om aftenen -

Vi håber på solskin - og vil aflyse, hvis der er udsigt til regn, så oplys dit telefonnr.

Tilmelding senest d. 1. august til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86
eller Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


Onsdag, d. 24. sept. kl.16.00 - 20.00 
"TILGÆNGELIGHED FOR ALLE"
Højby Sø, Ellingebjergvej 1, Højby          

Underviser: Lars S. Pedersen, arkitekt
SBi - Statens Byggeforskningsinstitut

Kl. 16.00  Velkomst & kaffe/thé
                 Lars S. Pedersen, SBi
Kl. 18.00  Håndmadder
Kl. 18.30  Lars S. Pedersen, SBi 
Kl. 20.00  Slut

UNIVERSELT DESIGN -
TILGÆNGELIGHED TIL BYGGERI OG UDEAREALER

Universelt Design - betydning og principper
Bygningsreglementets tilgængelighedskrav 
- bygninger, boliger, butikker, hoteller, mv.
Dispensations- og ombygningsbestemmelserne
Byggeprocessen og BR´s tilgængelighedskrav
Udearealerne
- bymidten, fortove, gader, veje, stier
Værktøjer
Hvem kan hjælpe?

Pris for håndmadder og kaffe/thé kr. 100. Drikkevarer for egen regning for alle. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp - hjælpere deltager gratis.

Alle interesserede er meget velkomne -
Indbudte er byggefolket, Handicapråd og handicaporganisationer i Odsherred og Holbæk, m.fl. 

Tilmelding senest d. 10. september til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller
Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


 

Onsdag, d. 10. december kl. 13-17
JULEFROKOST
Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby

 Julefrokost, kulturhistorie og hyggeligt samvær Pris Kr. 125,- for medlemmer. Hjælpere gratis.

Drikkevarer for egen regning for alle.

”Hvad er det Ulkerup-sjælene hvisker om?
I skumringen følger vi i fodsporene på en vogterdreng fra det attende århundrede ind i landsbyen i Ulkerup Skov - v./ naturvejleder Jørgen Stoltz

Tilmelding senest d. 1. december til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller
Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


  

 PÅ GENSYN
BESTYRELSEN

PS

Det er VIGTIGT - du får flere invitationer og informationer, hvis vi har din mailadresse.

Så hvis du har en mailadresse, send den til Lena på mail: lena.nielsen@c.dk

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.