Besøgende: 3090

        

Arrangementer

ARRANGEMENTER 2014

Onsdag, d. 24. sept. kl.16.00 - 20.00 
"TILGÆNGELIGHED FOR ALLE"
Højby Sø, Ellingebjergvej 1, Højby          

Underviser: Lars S. Pedersen, arkitekt
SBi - Statens Byggeforskningsinstitut

Kl. 16.00  Velkomst & kaffe/thé
                 Lars S. Pedersen, SBi
Kl. 18.00  Håndmadder
Kl. 18.30  Lars S. Pedersen, SBi 
Kl. 20.00  Slut

UNIVERSELT DESIGN -
TILGÆNGELIGHED TIL BYGGERI OG UDEAREALER

Universelt Design - betydning og principper
Bygningsreglementets tilgængelighedskrav 
- bygninger, boliger, butikker, hoteller, mv.
Dispensations- og ombygningsbestemmelserne
Byggeprocessen og BR´s tilgængelighedskrav
Udearealerne
- bymidten, fortove, gader, veje, stier
Værktøjer
Hvem kan hjælpe?

Pris for håndmadder og kaffe/thé kr. 100. Drikkevarer for egen regning for alle. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp - hjælpere deltager gratis.

Alle interesserede er meget velkomne -
Indbudte er byggefolket, Handicapråd og handicaporganisationer i Odsherred og Holbæk, m.fl. 

Tilmelding senest d. 10. september til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller
Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


 

Onsdag, d. 10. december kl. 13-17
JULEFROKOST
Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby

 Julefrokost, kulturhistorie og hyggeligt samvær Pris Kr. 125,- for medlemmer. Hjælpere gratis.

Drikkevarer for egen regning for alle.

”Hvad er det Ulkerup-sjælene hvisker om?
I skumringen følger vi i fodsporene på en vogterdreng fra det attende århundrede ind i landsbyen i Ulkerup Skov - v./ naturvejleder Jørgen Stoltz

Tilmelding senest d. 1. december til:
Lena på mail: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller
Peter på mail: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


  

 PÅ GENSYN
BESTYRELSEN

PS

Det er VIGTIGT - du får flere invitationer og informationer, hvis vi har din mailadresse.

Så hvis du har en mailadresse, send den til Lena på mail: lena.nielsen@c.dk

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.