Besøgende: 3322

        

Arrangementer

ARRANGEMENTER 2015

GENERALFORSAMLING

Tirsdag, d. 14. april kl. 18.00 - 22.00     
Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby

Kl. 18.00 serveres en lækker platte. Drikkevarer for egen regning.
Efter generalforsamlingen kaffe og oplæg.

 Jan Jakobsen, journalist og fmd. for Ringsted Handicapråd

 At være afhængig af andre - afhængigheden etik

é  At leve med et handicap

é  Afhængighedens etik

é  Hvad gør afhængigheden ved de mennesker, der har brug for den

é  Hvad gør den ved de mennesker, der skal afhjælpe den

é  Den handicappolitiske virkelighed

é  Om hjælpeordninger, hjælpemidler, tilgængelighed

é  Fremtiden -

   1.        

 

Nuværende bestyrelse:

Lena Nielsen, fmd.
Lissa Rejnholdt, næstfmd.
Hugo Nielsen, kasserer
Peter Thaasti Larsen, best.medl.
Susy Sivebæk, best.medl.
Tove Andreasen, best.medl.
Kurt Petersen, 1 suppl.

Zita Naalstrøm, 2. suppl.

Grethe Nielsen, 3. suppl.

 


Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af referent
 4. Valg af stemmetællere
 5. Beretning
 6. Årsregnskab 2014
 7. Indkomne forslag - som skal være
  formanden i hænde senest 8 dage før
 8. Valg af bestyrelse:
 9. Valg af kasserer for 2 år (Hugo Nielsen er på valg)
 10. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Susy Sivebæk og Tove Andreasen er på valg)
 11. Valg af 2 suppleanter for 1 år
 12. Fremtidigt arbejde - forslag til opgaver og aktiviteter
 13. Eventuelt

Tilmelding senest d. 1. april til:

Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


FORÅRSTUR TIL BOTANISK HAVE

Tirsdag, d. 19. maj kl. 12 - 17                        
Øster Farimagsgade 2, 1353 Kbh. K 

Kl. 12.00  Vi mødes ved havens hovedindgang og spiser frokost på Café Botanisk Have -

http://botanik.snm.ku.dk/cafe_botanisk_have/

Kl. 17.00  Afgang fra Botanisk Have
 

Botanisk Have har gratis entré. Fortæring og drikkevarer for egen regning.

Kørsel dækkes. Evt. mulighed for samkørsel i hinandens biler.

Hjælpere for DHF Odsherreds medlemmer deltager gratis. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp. 

Vi håber på solskin - og vil aflyse, hvis der er udsigt til regn, så oplys dit telefonnr. 

Tilmelding senest d. 5. maj til:
Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


 PÅ GENSYN
BESTYRELSEN

PS

Det er VIGTIGT - du får flere invitationer og informationer, hvis vi har din mailadresse.

Så hvis du har en mailadresse, send den til Lena på mail: lena.nielsen@c.dk

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.