Besøgende: 3374

        

Arrangementer

ARRANGEMENTER 2015

FORÅRSTUR TIL BOTANISK HAVE

Tirsdag, d. 19. maj kl. 12 - 17                        
Øster Farimagsgade 2, 1353 Kbh. K 

Kl. 12.00  Vi mødes ved havens hovedindgang og spiser frokost på Café Botanisk Have -

http://botanik.snm.ku.dk/cafe_botanisk_have/

Kl. 17.00  Afgang fra Botanisk Have
 

Botanisk Have har gratis entré. Fortæring og drikkevarer for egen regning.

Kørsel dækkes. Evt. mulighed for samkørsel i hinandens biler.

Hjælpere for DHF Odsherreds medlemmer deltager gratis. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp. 

Vi håber på solskin - og vil aflyse, hvis der er udsigt til regn, så oplys dit telefonnr. 

Tilmelding senest d. 5. maj til:
Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


LARS LILHOLT KONCERT

Fredag, d. 24. juli kl. 20-23

Pottegården, Lyngvej 73, 4573 Højby

 LARS LILHOLT – DE LYSE NÆTTERS ORKESTER

Årets Lilholt koncert på Pottegården er en tradition -

 www.larslilholtband.dk

 LARS LILHOLT FRILUFTSKONCERT
Portene åbnes kl. 19.00, koncerten starter kl. 20.00 og slutter ca. kl. 23.00.
Under koncerten er der mulighed for at købe pølser og drikkevarer, mv.
Følg med i Pottegårdens musikprogram på
www.pottegaarden.dk

Obs: Lille toiletrum med 90 cm fri plads ved siden af et lavt WC uden armstøtter.

Pris
pr. koncertbillet endnu ikke fastsat men gratis for en hjælper, hvis man har DHs ledsagerkort. Ansøgningsskema på: www.handicap.dk/brugerservice/ledsagerkort

Kørsel for egen regning og køb selv billetter. Tilmelding senest d. 1. juli til:

Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34.


 

”TRANSPORTENS ABC”

Tirsdag, d. 22. sept. kl.16.00 - 20.00

Højby Sø, Ellingebjergvej 1, Højby

é Handicapbiler
v./ Henrik Andersen, Langhøj Auto
    Johnny Møller, Falck

Ø  Lovgivning, muligheder og udfordringer

Ø  Forsikringer, FALCK, SOS International

é Kørselsordninger
v./ Ole Rasmussen, MOVIA

Ø  Lovgivning, muligheder og udfordringer

Ø  Handicapkørselsordningen

Ø  Flextur

Ø  Regionskørsel (kørsel til sygehuse)

Ø  Kommunalt visiteret kørsel (læge, mv.)

Ø  Rutekørsel (specialskole, pasningstilbud)

Ø  Ledsager, pris, ventetider, omvejskørsel, mv.?

é Hvor kan jeg finde alting, og hvem kan hjælpe?

é Spørgsmål og dialog

 

Kl. 16.00  Velkomst & kaffe/thé

Oplæg  

Kl. 18.00  Smørrebrød

Kl. 18.30  Oplæg

Kl. 20.00  Slut

Pris for smørrebrød og kaffe/thé kr. 100. Drikkevarer for egen regning for alle. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp - hjælpere for DHF Odsherreds medlemmer deltager gratis.

 Alle interesserede er meget velkomne -

Indbudte er politikere, sagsbehandlere, handicaporganisationer og Handicapråd i Region Sjælland, m.fl.

 Tilmelding senest d. 10. september til:
Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller
Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34


 

JULEFROKOST

Torsdag, d. 17. december kl. 13-17

Højby Sø, Ellingebjergvej 1, 4573 Højby

 

Julefrokost, kulturhistorie og hyggeligt samvær
Pris Kr. 125 for medlemmer. Hjælpere for DHF Odsherreds medlemmer deltager gratis. Tag selv en hjælper med, hvis du har brug for hjælp. Drikkevarer for egen regning for alle.

Æbler i haven og maven - historien om et æbleværksted, folkeminderne og fremtiden - v./ Peter Løn, naturvejleder

 Tilmelding senest d. 1. december til:
Lena på: lena.nielsen@c.dk - tlf.: 59 65 95 86 eller

Peter på: ptl@nyka.dk - tlf.: 59 93 12 34

 

 

 PÅ GENSYN
BESTYRELSEN

PS

Det er VIGTIGT - du får flere invitationer og informationer, hvis vi har din mailadresse.

Så hvis du har en mailadresse, send den til Lena på mail: lena.nielsen@c.dk

 

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.