Mindelunden

Mindelunden.jpg 

Mindelunden 

Danmarks befrielse. Vi kører derud i samlet trop med Vangskov busserne. Den 4. maj 2011 kl. 19.

Arrangementet blev aflyst p.g.a. for lille tilslutning.

 
 
 

Gør en forskel!

Støt Dansk Handicap Forbunds arbejde for lige muligheder for alle

Beløb:  
CPR*
*Beløb er fradragsberettigede, oplys CPR, så indberetter vi beløbet til SKAT.